Tatsachen muss man kennen, bevor man sie verdrehen kann.

Mark Twain (1835-1910)

Advertisements